Met zelfredzaamheid naar betere gezondheid?

Deel 4: Uw Zelfbeeld

Met een zestal artikelen probeer ik een aanvang te nemen om u wat meer inzicht te verschaffen over u zelf. Al deze artikelen kunnen zorgen voor (betere) zelfredzaamheid wat mogelijk resulteert in een bestendige of betere algemene gezondheid.

In dit 4e artikel ga ik u uit leggen wat zelfbeeld is en of u deze bij u zelf herkent. Zelfbeeld is een beeld over uzelf. Hoe en wat u over uzelf vindt is in de loop der tijd ontstaan aan de hand van positieve en negatieve ervaringen en uw karaktereigenschappen. Simpel gezegd u weet wat u wel en niet kan en waarin u in staat bent. “Dat kan ik niet!” of “dat doe ik niet!”, zijn uitspraken die je vaak hoort. Anderen uit uw omgeving dwingen u dan ook niet om toch iets te doen. Oftewel uw zelfbeeld bevestigt u met uw gedrag hierop. Is zelfbeeld iets wat in “beton is gegoten?” Nee! Want als u openstaat om er iets aan te doen kan het zelfbeeld veranderen. Het moet wel realistisch zijn. Als u voor een groep iets moet presenteren kan het zijn dat u al aangeeft dat u dat niet kan. Het kan zijn dat het een onbekende situatie voor u is die u uit uw comfort zone haalt. En dat u bang bent om in het openbaar te spreken. Met wat voorbereidingen en wellicht begeleiding en ondersteuning van iemand die hier ervaren in is kan u hier beter mee omgaan. Het zou zomaar kunnen dat u het wel kan en daarna ook leuk vindt. Dit kan een positieve uitwerking hebben op uw zelfbeeld. Andersom kan het natuurlijk ook indien u denkt dat u iets kan waarbij het iets tegennatuurlijks is voor u of een flinke overschrijding van uw intellectuele kennis. Nogmaals het moet wel reëel zijn.

Ik wil hier het volgende figuur aan u voorleggen:

Gedrag, kennis en vaardigheden zijn aspecten die aan de oppervlakte liggen en die waarneembaar en zichtbaar zijn. Ten aanzien van het ontwikkelen van deze drie aspecten liggen deze relatief makkelijk. Hetzij door opleiden, scholing, cursus (kennis) dan wel door oefenen en herhalen (vaardigheden) of aanpassen/rekening houden (gedrag).

Voor wat betreft de onderliggende aspecten (onder de waterlijn) liggen ontwikkelingen of veranderingen wat moeilijker. Niet onmogelijk maar vergt zeker meer tijd.

Hier valt ook het zelfbeeld onder. Om het zelfbeeld te willen veranderen moet men eerst helder hebben wat dit betekent en of men dit herkent. Door een negatief zelfbeeld kan het zijn dat je eventuele mogelijkheden of kansen laat liggen. Door een niet realistisch zelfbeeld kan het zijn dat je iets doet wat je feitelijk niet aan kan omdat je de capaciteiten hiervoor niet hebt.

U kunt het ook gewoon vragen aan uw (werk)omgeving. Hier krijgt u dan feedback op. Nogmaals, hoe meer u over u zelf weet des te beter kunt u in bepaalde situaties er mee omgaan. U kunt hier ook in gecoacht of begeleid worden indien u dit echt wil verbeteren of versterken.

Door uw persoonlijkheid te versterken bent u op weg naar (betere) zelfredzaamheid en daardoor wellicht betere gezondheid?

Vragen? Stel ze gerust.

Max Verhelst