Met een zestal artikelen probeer ik een aanvang te nemen om u wat meer inzicht te verschaffen over u zelf. Al deze artikelen kunnen zorgen voor (betere) zelfredzaamheid wat mogelijk resulteert in een bestendige of betere algemene gezondheid.

In dit 2e artikel ga ik u de verschillende stijlen van conflicthantering uitleggen waarbij de eigen voorkeurstijl van belang is.U zult het wellicht eerder hebben meegemaakt. Een conflictsituatie. Wat is een conflict? Een pittig meningsverschil? Een heftige discussie? Er bestaat verschil tussen een (privé)conflict en een arbeidsconflict. In essentie zijn het twee dezelfde situaties edoch de uitwerking is verschillend. In een arbeidssituatie kunnen we te maken hebben met verschillende formele partijen zoals de leidinggevende, Vertrouwenspersoon, Bedrijfsarts, Arbodienst. In een privé conflict kan er ook sprake zijn van een derde partij. Het spreekt voor zich dat daar geen formele regels voor zijn.

Om verder in deze materie te komen benadruk ik dat het in een conflict gaat om het voorkomen van een escalatie. Daarom heet het ook conflicthantering. Hoe “hanteer” je een conflict het beste? In dit proces zijn een vijftal voorkeurstijlen die van invloed én belang zijn. Afhankelijk van uw persoon en om na te gaan welke voorkeurstijl u zelf heeft tijdens conflictsituaties verwijs ik u naar de verschillende testen die je kan doen op het internet. De uitkomst zal in beginsel een van onderstaande voorkeurstijlen zijn.

In conflictsituaties spelen de belangen (eigen belang/belang van de ander) een belangrijke rol. Wat het probleem of oorzaak van het conflict ook is er bestaan 5 (voorkeur)stijlen, te weten:


· Toegeven (het onderwerp of het eigen belang is minder van belang)

· Ontlopen/vermijden (het onderwerp is té gevoelig of men wil geen schade aan de relatie)

· Oplossen/samenwerken (de belangen en de relatie zijn té belangrijk)

· Compromis sluiten/onderhandelen (de vergulde middenweg zoeken)

· Doordrukken/forceren (het eigen belang of tijd is een belangrijke factor)

 

In een grafiek komt onderstaand beeld naar voren:

Hoe flexibeler u bent/kunt zijn in het omgaan met deze stijlen hoe beter u in staat bent het conflict te hanteren. Dat klinkt logisch echter is dit in de praktijk niet zo. Dit heeft met name te maken hoe u op dit terrein als persoon in elkaar steekt. Misschien dat u in een bepaalde situatie zou moeten doordrukken omdat uw eigen belang in het gedrang komt. Dit kan ook gegeven zijn door de factor tijd. U kunt het echter niet omdat dit tegennatuurlijk werkt bij u. Oftewel u heeft moeite om iets te forceren/door te drukken. Wellicht dat er een andere oplossing tot stand is gekomen die niet het voor u beoogde resultaat lijkt te zijn. Meer zat er niet in. Ergens weet u dit. In voornoemde situatie zou het met iemand anders misschien wel zijn gelukt. En zo komt u in situaties dat het soms wel lukt en soms niet. Dit heeft enerzijds te maken met de ander maar ook in hoeverre u in staat bent flexibel met de stijlen om kan gaan. Als u hier meer weet van heeft kunt u in toekomstige soortgelijke situaties misschien beter mee omgaan om meer richting te geven aan conflictsituaties.

Beter leren omgaan met conflictsituaties begint dus voor een groot gedeelte bij uzelf.

Het volgende artikel zal gaan over het nut en belang van kernkwaliteiten. Hoe herkent u deze en wat zijn daarbij de valkuilen. Op weg naar (betere) zelfredzaamheid.