Vergoedingen

Thalamo Kliniek, is lid van de Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Dit is de Nederlandse beroepsvereniging van orthomoleculair therapeuten en artsen die staat voor kwaliteit en deskundigheid. De leden moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van kennis en bijscholing. Doordat MBOG voldoet aan deze kwaliteitseisen, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een gedeelte van) de kosten voor de consulten als je aanvullend verzekerd bent.
Het kan zijn dat de zorgverzekeraar meer gegevens nodig heeft om een antwoord te kunnen geven, vraagt dit altijd even na mij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding voor voedingssupplementen vindt zelden of nooit plaats.
Bloed, speeksel, ontlasting en urine onderzoeken worden door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed.
Soms is je werkgever (al of niet via de bedrijfsarts of Arbodienst) bereid om een gedeelte van de kosten voor orthomoleculaire geneeskunde te vergoeden.

Voor meer informatie kunt u terecht op mbog.nl

Vergoeding orthomoleculaire geneeskunde? Als de behandelend specialist zegt dat er niets aan je ziekte te doen is en een second opinion wijst hetzelfde uit, dan wordt je ziekte gezien als onbehandelbaar. Als het je vervolgens lukt om op eigen kosten wel te genezen van de ziekte, dan kun je via de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen proberen om de gemaakte kosten alsnog vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Zie hiervoor de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.  De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die kan helpen bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit kan door bemiddeling of een bindende uitspraak. Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken en laat je vooraf goed informeren door een deskundige.