Multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose (MS) is een potentieel invaliderende aandoening van de hersenen en het ruggenmerg, specifiek het centraal zenuwstelsel. Bij MS valt het immuunsysteem het beschermende omhulsel (myeline) van de zenuwen in het ruggenmerg aan. Dit is te vergelijken met een stroomkabel die bloot komt te liggen wanneer het omhulsel wordt aangetast.

Het gevolg is dat de prikkeloverdracht tussen de hersenen en de rest van het lichaam verstoord raakt. Uiteindelijk kan de ziekte de zenuwen blijvend beschadigen.

De symptomen lopen per patiënt sterk uiteen en zijn afhankelijk van het verloop en de mate van zenuwbeschadiging. Zo zijn sommige MS patiënten met ernstige klachten in staat om probleemloos te lopen, terwijl anderen met multiple sclerose lange periodes van remissie ervaren zonder dat er nieuwe symptomen de kop opsteken.

Wat zijn symptomen van Multiple Sclerose?

De symptomen van MS kunnen onderling sterk uiteenlopen. De symptomen kunnen omvatten:

  • Gevoelloosheid of zwakte in één of meer ledematen, vaak optredend aan één kant van het lichaam.
  • Gedeeltelijk of volledig verlies van gezichtsvermogen, meestal aan één oog tegelijk. Vaak zijn oogbewegingen pijnlijk. Ook kan men langdurig dubbelzien.
  • Tintelingen of pijn in delen van het lichaam
  • Kleine spasmen die optreden bij bepaalde nekbewegingen, vooral bij het vooroverbuigen.
  • Tremor, gebrek aan coördinatie
  • Verstoord spraakvermogen
  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Problemen met darm- en blaasfunctie

Verloop van de ziekte

Bij MS is er geen vaste lijn waarin de symptomen zich ontwikkelen. De meeste mensen met multiple sclerose ervaren periodes waarin de symptomen minder prominent aanwezig zijn, afgewisseld met perioden van heviger klachten. Ook kunnen specifieke klachten tijdelijk in remissie raken. Ook is het niet zo dat naarmate men langer MS heeft de klachten zich verhevigen.

Bij een kleine verhoging van de lichaamstemperatuur, dus bijvoorbeeld door inspanning of koorts,  kunnen de klachten verhevigen.

Diagnose

Er bestaan geen specifieke tests bij multiple sclerose. De diagnose is vooral berust op de combinaties van symptomen. Vaak wordt de diagnose gecombineerd met bloedonderzoek waarbij specifieke biomarkers eventueel kunnen duiden op MS.