Tinnitus is een aandoening waarbij de interpretatie van geluid verstoord is geraakt. De temporale kwabben in onze hersenen spelen hierbij een cruciale rol.

De rol van de temporale kwab bij tinnitus

mcs tinnitusDe temporale kwabben bevinden zich aan weerszijden van de hersenen boven de oren en zijn verantwoordelijk voor het gehoor, spraak, geheugen, emotionele reacties en onderscheidende geuren. Verschillende gebieden van de temporale kwab voeren verschillende taken uit.

De temporale kwabben zijn van cruciaal belang voor de interpretatie van het geluid, geuren en andere zintuiglijke waarnemingen. Door een beschadiging aan de temporale kwabben door bijvoorbeeld een ongeluk, kunnen ontstekingen ontstaan die resulteren in neurodegeneratie. Vaak wanneer de temporale kwabben, door neurodegeneratie, spontaan vuren, kunnen tinnitus en MCS (Multiple Chemical Sensitivity, ofwel Meervoudige Chemische Overgevoeligheid) klachten ontstaan.

Zeker niet alle tinnitus en MCS klachten worden hierdoor veroorzaakt. Ontstekingen kunnen ook ontstaan door een doorlaatbare bloed-hersenbarrière, hetgeen weer het gevolg kan zijn van een disfunctionerende werking van enzymen.

Wanneer neuronen gevoelig en schietgraag zijn

Elk neuron heeft een drempel, gedefinieerd als de hoeveelheid input die deze nodig heeft om te reageren. Neuronen werken volgens het alles-of-niets principe, dat stelt dat een neuron ofwel helemaal reageert en de communicatie van een ander neuron ontvangt, of helemaal niet.

Een voorbeeld is een hondenfluitje. We kunnen het niet horen omdat ons gehoor de frequentie van de geluidsgolven niet waarneemt, terwijl de ‘drempel’ bij de hond lager is en deze het signaal wel waarneemt. Helaas krijgen de neuronen van veel mensen tegenwoordig onvoldoende zuurstof, glucose of stimulatie en zijn ze of te dichtbij of te ver van de drempel, hetgeen beide symptomen zijn van degenererende hersenen.

De ervaring is dat de meeste mensen neuronen hebben die te dicht bij de drempel zitten. Deze neuronen zijn ‘lichtgeraakt’ ‘en vuren te gemakkelijk. Voorbeelden zoals tinnitus en MCS zijn vaak het gevolg van een te grote gevoeligheid.

Dit zou het scenario kunnen zijn van een rockster die nacht na nacht jarenlang werd blootgesteld aan oorverdovende muziek. Na een bepaalde tijd smelten de kleine botjes in zijn oor samen van het ‘trauma’ (lawaai) en stoppen met het verzenden van geluidsinformatie naar de gehoorzenuw in de hersenen.

Tien jaar later is zijn temporale kwab, het gebied van de hersenen dat geluid verwerkt, gedegenereerd en ligt zo dicht bij drempel dat neuronen vanzelf vuren en dat hij geluid hoort dat er niet is.

Het is mogelijk de neuronen te trainen, voorzichtig en met lage doseringen geluid (bv. een hoorapparaat) in het geval van tinnitus. En met een lage dosering van geuren in het geval van MCS. Als de neuronen herstellen en het rustmembraanpotentiaal verder laakt van de drempel, dan vuren ze niet langer meer in de afwezigheid van geluid en geuren.

Voor meer informatie neem dan contact op met Thalamo.

Door: Michael Van Gils