Is mijn DNA ook mijn noodlot?

Door: drs. Ashwyn Schotborg

Het lichamelijk functioneren en de gezondheid van een organisme wordt o.a. toegeschreven aan het DNA. Het DNA bevat onze genetische code, ons blauwdruk van ons lichaam. De gezondheid van onze voorouders en de genen die wij hebben meegekregen bepalen onze vooruitzichten ofwel ons lot. Wij hebben het dan over de erfelijkheid van een ziekte.

Lang werd er gedacht dat wij geen invloed hebben op onze genetische aanleg. De kern, met daarin het DNA, zou alleen bepalend zijn voor de werking van een cel. Maar er komen steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat factoren van buitenaf invloed hebben op de uiting van het DNA. Deze wetenschap heet de epigenetica. Heel simpel gezegd vertelt de epigenetica ons het volgende: je kan wel een code (gen) voor iets hebben maar deze kan alleen invloed hebben als het in- of uitgeschakeld is. Het in- of uitschakelen wordt o.a. bepaald door signalen uit de omgeving. Denk aan omgevingsfactoren als beweging, voeding en stress. De epigenetica onderzoekt dus de invloed van de omgevingsfactoren op het gedrag van onze genen.

Met dit als gegeven kan je dus concluderen dat je DNA niet direct je noodloot hoeft te zijn en dat wij dankzij de epigenetica deels ons leven naar de hand kan zetten.

En als je toch iemand de schuld wilt geven?

Door: Ashwyn Schotborg