Hartfalen

Het aantal mensen met hartfalen groeit fors. Hartfalen wordt een steeds groter probleem. Momenteel hebben ongeveer 130.000 mensen daar last van. Dit aantal is in 2025 naar verwachting gestegen tot 195.000. Dat blijkt uit het rapport ‘Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie van het hart tekortschiet. Het leidt vooral tot kortademigheid en vocht in de longen en de benen. Fysieke inspanningen worden daardoor lastiger, slapen gaat slechter en patiënten zijn benauwd.

Al met al boeten mensen met hartfalen in op hun kwaliteit van leven.

Thalamo biedt een behandeling aan voor hartfalen. We pakken de oorzaak van de klachten aan: namelijk het herstel van de celstofwisseling in de hartspier. Deze behandeling bestaat uit het toedienen van een aantal infusen met natuurlijke stoffen, vitamines en mineralen die erop gericht zijn de energie productie in de hartspier weer te herstellen door de hartspiercellen optimaal te voeden. Hierdoor wordt de pompfunctie van het hart verbeterd.

 

BNP

BNP is een relatief nieuwe diagnose methodiek voor hartfalen. BNP staat voor Brain Natriuretic Peptide en is een stofje dat door het hart zelf wordt aangemaakt, wanneer het hart “in nood” is en er niet meer in slaagt om genoeg bloed rond te pompen. Door het BNP gehalte te bepalen kan worden vastgesteld of iemand aan hartfalen lijdt of niet. Ook kunnen met het BNP verstoppingen van de kransslagaderen tijdig worden opgespoord.

Een BNP kleiner dan 29 is normaal te noemen. Hoe hoger de BNP waarde, hoe ongunstiger de prognose is. Ook wordt het BNP gehalte gemeten om te kijken of therapie voor hartfalen ook werkelijk aanslaat: Een dalende BNP is dus een gunstig teken.

Ejectiefractie: de spierkracht van het hart

De ejectiefractie is een percentage dat uitdrukt hoeveel bloed er bij het samentrekken van de hartspier uit de linker- of de rechterkamer wordt geperst. Het is een goede indicatie voor de spierkracht van het hart. De ejectiefractie kan op verschillende manieren worden gemeten. Standaard gebeurt dat via een echo van het hart, maar een meting via MRI of een andere hartscan is ook mogelijk. De ejectiefractie wordt uitgedrukt in een percentage dat de uitgepompte hoeveelheid bloed relateert aan de totale vulling van de kamer. Gezonde mensen hebben een ejectiefractie van 60 of 70 procent, maar een ejectiefractie van 40 procent is nog redelijk normaal. Bij een ejectiefractie van 30 procent is er sprake van hartfalen.