GcMAF immuunsysteem macrofagen Goleic

Wat is GcMAF?

Er zijn wereldwijd ongeveer 300 wetenschappers die GcMAF hebben onderzocht. Het is een menselijk eiwit dat ieder gezond persoon in zich heeft. Het maakt onderdeel uit van het afweersysteem. Wanneer er sprake is van een bepaalde ziekte, zoals bijvoorbeeld kanker, zal deze proberen om de lichamelijke productie van GcMAF te verhinderen. Dat lukt alleen bij een zwakke gezondheid, bijvoorbeeld ten gevolge van stress of wanneer iemand te veel glucose heeft gegeten.

Dat geeft het enzym nagalase, dat uitgezonden wordt door ziekte, de kans om de productie van GcMAF aan banden te leggen. Er zijn naar schatting zo’n 1 miljard mensen in de wereld die geen GcMAF in hun lichaam hebben. In het lichaam begint GcMAF als het GC-eiwit, dat in de lever wordt gemaakt. Gc is de code voor het eiwit, en MAF staat voor Macrofaag Activerende Factor. GcMAF betekent dus letterlijk: eiwit dat de macrofagen activeert. De zogeheten macrofagen zijn een onderdeel van het immuunsysteem die o.a. pathogenen en dus kankercellen vernietigen.

GcMAF voor een sterker immuunsysteem

GcMAF is een middel wat mogelijk het immuunsysteem kan versterken. Het immuunsysteem bevat miljoenen witte bloedcellen zoals bijvoorbeeld macrofagen, neutrofielen, lymfocyten en fagocyten. Het afweersysteem bestaat uit twee systemen: het onmiddellijke en het aangepaste immuunsysteem. Het onmiddellijke immuunsysteem kan men zien als de ‘eerstelijns afweer’. Het is ouder en veel primitiever dan het aangepaste immuunsysteem. Het onmiddellijke immuunsysteem komt direct in actie als het belaagd wordt door pathogenen en levert meestal kort en krachtig strijd.

Bij een lichte ontsteking kunnen de fagocyten en de macrofagen de ‘indringers’ snel en gemakkelijk opslokken en zo onschadelijk maken. Als de strijd zwaarder en/of langer duurt komt de infectie in het bloed terecht. De boodschappers, de AP-cellen en dendritische cellen, nemen dan een ‘staaltje’ mee van de bacterie of virus en signaleren dat er meer hulp nodig is. Dat is het moment waarop het aangepaste immuunsysteem, dat voornamelijk bestaat uit B en T-lymfocyten, in actie komt. Het aangepaste immuunsysteem heeft veel meer middelen ter beschikking.

Drie procent van het bloed bestaat uit GC-eiwit. Het afweersysteem vormt het om tot GcMAF. Een B-cel neemt één van de drie suikermoleculen uit het GC-eiwit weg. Vervolgens doet een T-cel hetzelfde, waardoor het GC-eiwit nog maar één suikermolecuul overhoudt. Dat doet GcMAF.

De generaals, de T-regs, communiceren onder meer met de memorycells, die snel weten of het om een nieuwe of een reeds bekende vijand gaat. In het laatste geval weet het systeem ook hoe die de vorige keer werd overwonnen. De generaals communiceren ook met de T-suppresorcellen die er voor waken dat de eigen lichaamscellen niet door het eigen immuunsysteem worden aangevallen. De generaals werken ook samen met de Natural Killercells die een belangrijke rol spelen bij virale infecties of kanker.

De Natural Killercellen komen onmiddellijk in actie en schakelen vreemde cellen uit door deze te perforeren met bepaalde enzymen. Tot hier een vereenvoudigde uitleg over het immuunsysteem.

GcMAF en kanker

GcMAF is een stof, die de monocyten, ofwel de dendritische cellen (de meest actieve immuuncellen), mogelijk kan helpen om actiever te strijden tegen kanker. Dat gebeurt door het vitamine D transport naar de celkernreceptor op gang te brengen, wat nodig is voor de functie van de cel als macrofaag.

Bij kanker wordt een eiwit genaamd nagalase geproduceerd tegen het vitamine D transporteiwit, dat daardoor afbreekt. GcMAF kan dit transporteiwit vervangen. Hierdoor kan het vitamine D transport weer plaatsvinden en wordt de immuun cel weer voldoende geactiveerd om zijn taak te verrichten.

Ik heb in 2011 GcMAF geïntroduceerd in Nederland. Ik heb daarvoor een persoonlijke opleiding genoten van professor Yamamoto en later professor Ruggiero.

GcMAF werkt niet:

  • Als het geen affiniteit heeft met receptoren op de kankercel.
  • Als de kankercel zich zodanig weet te vermommen dat het immuunsysteem ze niet herkent.
  • Bij ernstige gevallen doordat de tumorload te groot is voor het immuunsysteem om aan te vallen.

GcMAF heeft geen bijwerkingen.

De GcMAF behandeling is door onderzoek bevestigd, maar nog niet algemeen aanvaard.

Een variant van GcMAF is door de Duitse zorgautoriteit erkend.

GcMAF kan ook uitstekend ingezet worden als nabehandeling na reguliere behandeling.

Wilt u weten over GcMAF neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Door M. van Gils