Elke week komen er 1000 nieuwe diabetes2 patiënten bij. Alleen al in Nederland lijden bijna 1 miljoen mensen (ruim 5% van de bevolking) aan diabetes. Ongeveer negentig procent lijdt aan diabetes2. Diabetes2 wordt ook ouderdomssuikerziekte genoemd maar het komt steeds vaker op steeds jongere leeftijd voor.

De ziekte wordt veroorzaakt doordat het lichaam minder insuline aanmaakt (diabetes type I) of omdat lichaamscellen insulineresistent worden (zoals bij diabetes2). Hierdoor worden suikerzieken gedwongen hun leven lang medicijnen te slikken en uiteindelijk insuline te spuiten. Suikerziekte is uit zichzelf al levensbedreigend (een te hoog of te laag glucosegehalte in het bloed kan tot coma en de dood leiden). Daarnaast heeft diabetes een verwoestende uitwerking op het lichaam en veroorzaakt het ernstige verschijnselen zoals blindheid, chronische ontstekingen, hart- en vaatziekten en zelfs afsterven van zenuwen. Diabetes is hiermee één van de voornaamste bedreigingen voor de volksgezondheid en een belangrijke bron van patiënten. Vooral in niet-westerse landen is diabetes zich aan het ontwikkelen tot een zeer ernstige epidemie

Nu, zijn artsen en therapeuten er voor het eerst in geslaagd om diabetes2 te genezen. Zonder medicijnen nog wel. Het geheim: maximaal acht weken dieet met extreem weinig calorieën. Naar blijkt, stopt een dieet met extreem weinig koolhydraten, bestaande uit groenten en dieetdranken met in totaal ongeveer zeshonderd calorieën per dag, de diabetes verschijnselen permanent. De artsen denken dat dit komt omdat de vetafzettingen in de alvleesklier door de tijdelijke hongersnood worden afgebroken. Zodoende kan de insulineproductie door de alvleesklier weer in het lichaam worden afgezet.

Gedurende acht weken bestudeerden de onderzoekers het vetgehalte in de lever en de insulineproductie in de pancreas en vergeleken de meetwaarden met een controlegroep van niet-suikerzieken. Al na een week waren de bloedsuikergehaltes van de diabetici voor het ontbijt normaal, aldus de onderzoekers. MRI scans van de alvleesklieren van deze patiënten lieten zien dat in de alvleesklier het vetgehalte was afgenomen, waardoor het orgaan meer insuline kon produceren, zeiden de onderzoekers.
“Om mensen vrij van diabetes te hebben, na jaren van ziekte is opmerkelijk – en dat alles dankzij acht weken dieet,” aldus onderzoeksleider Roy Taylor, een universitair docent van de Engelse Newcastle University, ook directeur van het Newcastle magnetic Resonance Centre. “We geloven dat dit aantoont dat diabetes II alles te maken heeft met de energiebalans in het lichaam.”

Behandeling Thalamo
TNO heeft samen met de universiteit Leiden onderzoek gedaan. Ze hebben een programma ontwikkelt om door middel van het veranderen van de leefstijl het metabolisme van Diabetes2 patiënten zodanig te herstellen dat ze geen medicatie meer nodig hebben.

Thalamo maakt gebruik van dit programma en de resultaten zijn veelbelovend. Omdat patiënten een drastische verandering ondergaan in hun metabolisme worden ze begeleid door ter zake deskundige therapeuten en artsen.

Bron:
Diet reverses Type 2 Diabetes, Newcastle University

www.snbm.nl