Nederlands

Om u zo snel mogelijk van dienst te zijn bieden wij u de volgende contactmogelijkheden:

  1. Online agenda: U kunt via onze online agenda een afspraak inboeken. Nieuwe patiënten kunnen een gratis informatief gesprek inplannen van max.15 minuten.
  2. Indien u een vraag, opmerking of een klacht heeft kunt u een e-mail sturen naar: info@thalamo.nl
  3. Contactformulier: Laat een bericht achter via het contactformulier. U wordt zo snel als mogelijk teruggebeld door onze verpleegkundige.
  4. Vraag patiënt: Laat een bericht achter via het formulier ‘behandelplan vragen formulier’ als u, als patiënt, een vraag heeft over uw bij ons in gang gezette behandeling. U wordt zo snel als mogelijk teruggebeld door onze verpleegkundige.

Indien bovenstaande items geen oplossing bieden kunt u ook 040-7117333 bellen

Toets 1: U wordt dan doorverbonden met een medewerker van onze telefoondienst. Deze medewerker kan voor u als nieuwe of bestaande patiënt een afspraak maken. Deze medewerker kan u niet helpen met inhoudelijke zaken en kan alleen uw gegevens noteren en u zo spoedig mogelijk terug laten bellen door onze verpleegkundige. De telefoondienst is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
Toets 2: Alléén in uiterste noodzaak!! Dit is de noodlijn. Bel direct 112 als het levensbedreigend is.

Englisch

In order to be of service as soon as possible we offer you the following contact options:

  1. Online agenda: You can book an appointment via our online calendar. New patients can schedule a free informative conversation of max.15 minutes.
  2. If you have a question, comment or complaint you can send an e-mail to: info@thalamo.nl
  3. Contact form: Leave a message via the contact form. You will be called back by our nurse as soon as possible.
  4. Ask patient: Leave a message via the ‘treatment plan questions form’ form if you, as a patient, have a question about your treatment initiated by us. You will be called back by our nurse as soon as possible.

If the above items do not offer a solution you can also call 040-7117333

Press 1: You will then be connected to an employee of our telephone service. This employee can make an appointment for you as a new or existing patient. This employee can not help you with substantive matters and can only record your details and have you call back by our nurse as soon as possible. The telephone service is available 24 hours a day, 7 days a week.
Press 2: Only in extreme necessity !! This is the emergency line. Call 112 immediately if it is life threatening.

Afspraak maken

Maak hieronder uw keuze met wie u een afspraak wilt.

An van Veen

Regulier arts
Homeopatisch arts
Orthomoleculair arts

Steven Hofman

Regulier arts
Acupunctuur arts

Michael van Gils

Michael van Gils

Orthomoleculair therapeut
Endorfine specialist

Chantel Jones

Chantel Jones

Orthomoleculair therapeut
BGN Gewichtsconsulent
Functional Medicine Approach

Ellen Tiben

Ellen Tiben

Voedingsdeskundige
Hormoonfactor trainer

Een afspraak maken

U kunt online een afspraak maken of u kunt telefonisch contact opnemen met onze doktersassistent op telefoonnummer: 040 711 7333.

Online agenda

Maak zelf gemakkelijk en snel een afspraak. LET WEL: Bij het maken van een afspraak via de Online Agenda gaat u akkoord met kosten, algemene voorwaarden en annuleringsregeling. Heeft u hier vragen over, neem dan a.u.b. contact op.

Skypeconsult

Het is nu ook mogelijk om via internet (vergelijkbaar met Skype) een (intake) consult te doen. Vermeld indien u dat wenst bij opmerkingen ‘online consult’. Net voor aanvang van het consult ontvangt u een e-mail met daarin de instructies. U dient wel te beschikken over een computer met camera en microfoon.

Ma – Do: 09:00 – 12:00 uur
Ma – Do: 13:00 – 16:00 uur
Vr: 09.00 – 12.00 uur

Vermeld a.u.b. bij ‘opmerkingen’ of het een consult betreft op locatie/telefonisch of online.

Annuleringsregeling

Binnen 48 uur annulering: Geen kosten aan verbonden.
Binnen 24 uur annulering: 50% van consultkosten betalen.
Binnen 12 uur annulering: 100% van consultkosten betalen.