Wereld gezondheidsdag: Depressie

Op 7 april is er aandacht vanuit de WHO voor de Wereldgezondheid.  Deze dag is de start van de jaar campagne over Depressie!  Het doel is dat mensen met Depressie over de hele wereld hulp zoeken en ontvangen. Meer dan 300 miljoen mensen in de wereld lijden aan depressie, dat is een stijging van 18% in de periode van 2005 tot 2015. De introductie video focust op ouderen waarbij depressie een steeds groter rol speelt. Dit komt o.a. door eenzaamheid en minder zelfstandig zijn. Depressie kan vaak verholpen worden, de eerste stap is erover praten!
Wij nodigen u uit om erover te praten!!!

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand een tijd erg verdrietig of somber is.

Er is een bijzonder video gemaakt over Depressie zijnde ‘de zwarte hond’ (Engels met Nederlandse ondertiteling).

Het gevoel van negatieve stemmingen kan verschillende oorzaken hebben, zoals langdurige stress of traumatische ervaringen in het verleden. Behalve psychische oorzaken kunnen er ook biochemische oorzaken zijn zoals hormonen (o.a. schildklier), endorfine, NMDA receptor en/of neurotransmitter problematiek. Het effect op het lichaam is terug te vinden in de beschikbaarheid van b.v. dopamine en endorfine/serotonine.  Hormonen die het “goed gevoel” en “tevreden zijn” in ons lichaam reguleren.

Als u dit herkenbaar vindt, neem dan gerust contact met ons op. Tijdens een gratis informatief gesprek bespreken wij met u de mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Het team van Thalamo heeft veel ervaring met de behandeling van depressieve patiënten.